Dostawca serwisu

Odyssey sp. z o.o.
ul. Górczewska 32
01-147 Warszawa

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000303605
Numer  identyfikacji podatkowej: 113-270-98-36
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 PLN